KONTROLA DOSTĘPU

Kontrola dostępu jak również kontrola czasu pracy to systemy, które usprawniają w znacznym stopniu funkcjonowanie wielu firm, a także pomagają zachować niezbędne bezpieczeństwo przez ochronę danych i mienia.

Nie ulega wątpliwości, że profesjonalna kontrola dostępu pozwala skutecznie ograniczyć dostęp do konkretnych pomieszczeń znajdujących się na terenie danego biura, zakładu pracy czy pomieszczeń prywatnych. Te niezawodne rozwiązania pozwalają na uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz pełnego dozoru.

Nowoczesny system kontroli dostępu występuje w rozmaitych konfiguracjach. Może to być mechanizm autonomiczny, rozwiązania sieciowe, jak również kompleksowe instalacje połączone z innymi urządzeniami, takimi jak alarmy, monitoring czy zestawy przeciwpożarowe.

Kontrola dostępu w najprostszej postaci może być zastosowana do jednego przejścia wyposażonego w czytnik kart czy też klawiaturę kodową, bez archiwizacji zachodzących zdarzeń na tym przejściu. Oznacza to, że dostęp do określonego obszaru chronionego ma ta osoba, która posiada kartę lub zna właściwy kod.

Systemy kontroli dostępu pozwalają przykładowo na:

  • obsługę kilku lub kilkunastu przejść,
  • możliwość zlokalizowania danego użytkownika w obrębie systemu,
  • alarmowanie o próbach otwarcia przez nieupoważnione osoby,
  • przydzielenie prawa dostępu danemu użytkownikowi w określonych godzinach lub dniach tygodnia,
  • archiwizacje informacji o dokładnej dacie i godzinach pobytu uprawnionego użytkownika w obrębie danej strefy chronionej

Obecnie coraz bardziej powszechne są systemy kontroli, które umożliwiają np. kontrolę pracy wartowników.

SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY

System Rejestracji Czasu Pracy (RCP) jest idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy, bez względu na jej wielkość czy charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Działanie systemu opiera się na współpracy urządzeń rejestrujących z kartami identyfikującymi zatrudnione osoby. System gromadzi i przetwarza dane zebrane podczas procesu rejestracji.

Na tej podstawie pracodawca otrzymuje rzetelną wiedzę na temat jakości funkcjonowania firmy. Oprogramowanie obsługujące system czasu pracy gwarantuje szybkość i precyzję rozliczeń nawet najbardziej skomplikowanych systemów ewidencji czasu pracy, m.in. dzięki temu, że współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi np. SAP czy Symfonia. 

Proponujemy Państwu urządzenia, dzięki którym możliwa jest zarówno kontrola dostępu, jak i rejestracja czasu pracy. Systemy te cieszą się obecnie dużą popularnością, ponieważ usprawniają w znacznym stopniu funkcjonowanie wielu firm, a także pomagają zachować niezbędne bezpieczeństwo przez ochronę danych i mienia. 

Proponujemy szereg różnorodnych rozwiązań w kwestii kontroli dostępu
oraz rejestracji czasu pracy.