SIECI KOMPUTEROWE LAN

Okablowanie strukturalne to system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań. Sieć taka umożliwia każdemu użytkownikowi włączenie dowolnego sprzętu i skorzystanie z dowolnej usługi systemu. System okablowania strukturalnego z każdego punktu telekomunikacyjnego pozwala na dostęp do usług telefonicznych lub sieci komputerowych, a w konsekwencji na swobodne przemieszczanie personelu pomiędzy stanowiskami pracy. 

Jest to możliwe jeżeli system okablowania strukturalnego posiada o wiele więcej punktów przyłączeniowych, niż jest to niezbędne w danym momencie przy danym zatrudnieniu. Punkty te (gniazda instalacji okablowania strukturalnego) są rozmieszczone w regularnych odstępach w całym budynku, w taki sposób aby ich rozmieszczenie obejmowało wszystkie obszary w budynku, gdzie może istnieć potrzeba dostępu do sieci komputerowej i telefonów. Zapewnienie dostępu do każdego systemu dołączonego do sieci okablowania strukturalnego jest realizowane przez proste przełączenie kabla w przełącznicy piętrowej lub głównej. Okablowanie strukturalne jest to system dedykowany dla budynku, a nie dla określonego systemu informatycznego, dlatego też spełnia ono wymagania dotyczące transmisji sygnałów telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych. 

Celem strukturalnego okablowania budynków jest dostarczenie uniwersalnego rozwiązania, spełniającego wszystkie wymagania potencjalnych użytkowników bez konieczności zmian w okablowaniu.

SIECI ŚWIATŁOWODOWE

Sieci światłowodowe w stosunku do skrętki komputerowej różnią się możliwością tworzenia znacznie dłuższych segmentów sieci oraz odpornością na promieniowanie elektromagnetyczne. W przypadku sieci typu Ethernet opartej na miedzi maksymalna długość segmentu wynosi 100 metrów, w przypadku światłowodu możemy budować segmenty o długości wielu kilometrów. 

Drugą zaletą światłowodu jest łatwość tworzenia połączeń pracujących z wysoką prędkością. Jest jeszcze jedna często pomijana zaleta wykorzystania światłowodu – zajmuje on mniej miejsca w stosunku do okablowania miedzianego o tej samej przepustowości. 

Sieć komputerowa zostanie zbudowana na przewodach UTP, które zostaną doprowadzone do miejsc montażu puszek instalacyjnych w ścianach na ustalonych wysokościach. Wszystkie przewody wpięte do switcha umiejscowionego w szafie RACK w miejscu wskazanym przez Inwestora. Do szafy zostanie również doprowadzony kabel światłowodowy, którego koniec zostanie doprowadzony do skrzynki elektrycznej, tak aby w przyszłości nie było problemu
z podłączeniem Internetu światłowodowego do budynku.

Zostanie również zamontowany w odpowiednim miejscu router bezprzewodowy, tak aby sygnał z niego był dostępny w całym budynku.

Realizujemy instalacje sieci LAN zarówno w domach mieszkalnych, firmach, magazynach, halach fabrycznych, a także urzędach, szkołach oraz kościołach. Rodzaj instalacji dostosowujemy w zależności od stawianych przed nią wymagań, środowiska pracy oraz oczywiście budżetu.